Informació Legal B2C

Condicions d'Ús

 

L'accés als llocs com "KarmelRoss" de la mercantil "Comercial *. *, CB" i l'ús dels serveis i continguts que es subministren a través d'ells constitueixen activitats reglamentades per aquestes Condicions Generals d'ús (en endavant "Condicions Generals ") que, per amenitzar la lectura, exposem a continuació sota forma de preguntes freqüents amb les seves respectives respostes. Et recordem que, en accedir en els nostres llocs i / o utilitzar encara que sigui un sol servei, reconeixes i acceptes implícitament les condicions generals publicades en aquesta pàgina. Si no vols acceptar-les, et convidem a no entrar ni utilitzar els continguts i serveis oferts a través dels nostres llocs.


Glossari

Per a una comprensió més fàcil i lleugera, a continuació t'oferim un glossari dels termes utilitzats amb més freqüència en aquesta pàgina.

 • Comercial *. *, CB, (en endavant "C. *. *,"): Estor, titular, propietari i / o autoritzat dels llocs i dominis i subdominis registrats per cadascuna de les marques i de les societats de Comercial * . *, CB, entre les quals figuren, a títol no exhaustiu, ni limitador: C. *. * o KarmelRoss.
 • Comercial *. *, CB, també és el titular dels dominis, el propietari i / o autoritzat dels llocs i dels serveis i continguts subministrats a través dels llocs, el gestor i / o propietari i / o autoritzat de les infraestructures de suport informàtiques i altres;
 • Llocs: portals web atribuïbles a Comercial *. * ,, constituïts pel conjunt dels serveis i continguts posats a disposició dels Usuari @ s que els visiten;
 • Serveis: conjunt d'activitats i operacions que els Usuari @ s poden executar amb els continguts posats a disposició a través dels llocs;
 • Continguts: a títol d'exemple no exhaustiu, textos, documents, materials audiovisuals, informació, elaboracions gràfiques, fotografies i / o imatges, il·lustracions, dibuixos, logotips, obres i qualsevol altre tipus de material de creació original o reproduït, publicats en els llocs o enviats per mitjà d'ells, incloent programari, lògiques de funcionament dels llocs, menús, pàgines web, plànols, disseny gràfic i colors.
 • Usuaris i usuàries: Usuari i treballadors, dels llocs i dels serveis subministrats a través dels llocs.
 • B2C: relació comercial entre empresa i consumidor final.

 

F.A.Q. Condicions d'Ús


Si encara no he complert 18 anys, puc utilitzar els llocs "KarmelRoss"?

 • Si encara no has complert 18 anys, no has de navegar lliurement en els nostres llocs.
 • El que no pots fer; és utilitzar els serveis que requereixen la inscripció i la comunicació de dades i informació. La inscripció i l'ús dels serveis posats a disposició a través dels llocs C. *. *, Estan permesos exclusivament als majors de 18 anys. Els menors d'edat no estan autoritzats a inscriure en els llocs ni a utilitzar els serveis posats a disposició a través d'ells sense previ consentiment de pare, mare o tutor.
 • En accedir i utilitzar encara que sigui un sol servei que requereixi la inscripció i la comunicació de dades i informació a través dels nostres llocs, garanteixes ser major d'edat (18 anys) i posseir la capacitat legal per estipular contractes vinculants.
 • Si durant la navegació a Internet veus o se't demana informació que no entens o no et és clara, demana ajuda als teus pares. Recorda: això val sempre, no només per als llocs C. *. *, Sinó per a tots els llocs que visites a Internet.

Com em sencer si canvien les condicions enunciades en aquesta pàgina?

 • Si vols mantenir-te al corrent de les actualitzacions d'aquestes Condicions Generals, consulta aquesta pàgina periòdicament. D'aquesta manera podràs verificar si s'han fet modificacions o han aparegut novetats des de la darrera visita. Cada vegada que C. *. *, Modifiqui totalment o parcialment les Condicions Generals, publicarà la versió actualitzada en aquesta pàgina.

Puc utilitzar els llocs de KarmelRoss, amb fins professionals?

 • Els continguts i serveis dels nostres llocs en general són per a ús personal. Això vol dir que si, per exemple, consultes les pàgines, descàrregues informació sobre els productes, etc., tindràs l'obligació de fer-ho com a subjecte que actua amb fins aliens a activitats comercials, empresarials o professionals​​​​​​​.
 • ​​​​​​​No obstant això, si el servei que utilitzes figura entre aquells que et permeten realitzar compres, en aquest cas pots utilitzar el servei amb fins personals o professionals. Això vol dir que ets lliure de comprar a través dels nostres llocs ja sigui amb fins aliens a la teva activitat comercial, empresarial o professional, ja sigui durant l'exercici d'aquesta.

Quines condicions i límits he de observar durant l'ús dels llocs de Comercial *. *?

En accedir als nostres llocs i als seus continguts i serveis, en concret et compromets a:

 1. Navegar i utilitzar els llocs i serveis al teu lliure i total discreció i sota la teva total i exclusiva responsabilitat;
 2. No utilitzar-los per perseguir objectius il·legals o cometre accions il·lícites;
 3. No utilitzar-los per interrompre, danyar o comprometre total o parcialment la seva eficiència i funcionament;
 4. Eximir C. *. *, De qualsevol responsabilitat pel que fa a eventuals danys ocorreguts a l'ordinador oa altres aparells teus i / o de tercers o les dades guardades en aquests, a excepció d'eventuals responsabilitats per dol i culpa greu atribuïbles a C. * . * ,;
 5. Eximir C. *. *, I als subjectes aferents de qualsevol responsabilitat per les teves accions durant l'ús dels llocs i serveis;
 6. Eximir C. *. *, De qualsevol responsabilitat per pèrdues o danys ocasionats d'alguna manera durant l'ús i el funcionament del lloc, incloent sense cap limitació, els danys derivats de la suspensió, interrupció, manca de funcionament i / o accessibilitat als llocs i serveis, els danys derivats de la transmissió a l'elaborador del Usuari @ de virus i altres elements perjudicials, els danys per pèrdues de negocis, pèrdues de beneficis, interrupció de l'activitat, pèrdua d'informació comercial i / o qualsevol altre tipus de pèrdua pecuniària, llevat dels casos de danys per dol i culpa greu;
 7. Declarar saber i acceptar que C. *. *, No garanteix que els continguts siguin exactes i completes i no assegura que els llocs, serveis i continguts puguin subministrar sense interrupcions, amb puntualitat i de manera segura;
 8. Acceptar que C. *. *, No garanteix la correcció immediata d'eventuals errors materials en els continguts i els serveis subministrats a través del lloc.

¿Les imatges i fotografies dels productes que trobo en els llocs de C. *. *, Són fiables?

 • Les imatges, les fotografies i qualsevol representació en els llocs de C. *. *, Són merament il·lustratives. C. *. *, Adopta constantment mesures orientades a garantir que les fotografies publicades en els llocs siguin reproduccions fidels dels productes originals, recorrent així mateix a l'adopció de totes les solucions tecnològiques possibles per reduir al mínim les inexactituds. No obstant això, en la visualització de les imatges es poden produir variacions imputables a diverses causes, fins i tot de tipus tècnic, de vegades per les característiques tecnològiques de la resolució de l'ordinador de l'Usuari @. En conseqüència, C. *. *, No pot considerar-se responsable del caràcter inadequat de les representacions gràfiques dels productes il·lustrats en els llocs en presència d'aquestes raons tècniques.

Quina política s'aplica C. *. *, En matèria de noms comercials, noms de domini i propietat intel·lectual?

 • Comercial *. *, CB, és titular o llicenciatària exclusiva dels noms comercials i logotips registrats presents i futurs, com ara, a títol no exhaustiu, ni limitador: C. *. * O "KarmelRoss", i de qualsevol altre signe distintiu que inclogui paraules relacionades, inclosos els noms de domini registrats per cadascuna de les marques i societats del Grup C. *. *, CB.
 • C. *. *, Es reserva el dret de fer ús exclusiu dels seus logotips i signes distintius.​​​​​​​
 • Els continguts i qualsevol altre material contingut en els llocs i protegits per les normes vigents en matèria de dret d'autor, tutela de marques i patents i / o per altres disposicions de llei, no es poden copiar, modificar, reproduir ni utilitzar de cap manera sense expressa i explícita autorització escrita de C. *. * ,, ni tan sols en virtut d'ulteriors acords contractuals i de negocis estipulats amb la / el Usuari @.

Què són les cookies i com són utilitzades per C. *. *?

 • Els llocs de C. *. *, Fan ús de cookies emeses fins i tot per tercers. Per a més informació sobre la política d'ús de cookies dels llocs de C. *. * ,, consultar la nostra Política de Cookies.
 • Els llocs de C. *. *, Poden contenir enllaços a altres llocs web aliens a C. *. * ,. Aquests llocs no estan de manera algun gestionats ni controlats per C. *. * ,, la qual no pot de cap manera considerar-se responsable dels seus continguts i regles.
 • Aquestes Condicions Generals són aplicables exclusivament als llocs de C. *. *, I no a altres llocs web accessibles per a la / l'Usuari @ a través d'enllaços.

Puc enviar i carregar continguts del llocs C. *. *?

 • Alguns serveis subministrats pels llocs (ex. Bloc, esdeveniments, concursos i iniciatives promocionals i / o temàtiques de caràcter extraordinari i temporal) et permeten enviar i carregar continguts, com ara fotos i opinions, que, en virtut de la naturalesa dels serveis mateixos, estan destinats a la comunicació i difusió.
 • C. *. *, Aplica una política de verificació i selecció dels continguts i de les imatges enviades i eliminarà dels seus sistemes, al seu inqüestionable opinió, qualsevol contingut o imatge que violi les regles enunciades en aquesta pàgina.
 • En particular, les / els Usuari @ s tenen l'obligació de atenir-se a la prohibició d'enviar imatges i continguts il·legals i / o abusius, lesius de drets aliens o que violin o puguin violar el dret de confidencialitat, drets de propietat intel·lectual o industrial o altres drets de tercers, i continguts pornogràfics i / o sexualment explícits, calumniosos o difamatoris, amenaçadors, perjudicials, vulgars, obscens o d'alguna manera reprovables o ofensius, de conformitat amb la legislació vigent i les regles de comportament enunciades en aquesta pàgina. C. *. *, Col·labora amb l'autoritat pública en tots els casos en què se li sol·licitin dades i / o informació necessària per identificar els autors d'aquests actes il·lícits.
 • A continuació s'enuncien els principis i regles de comportament que et convidem a complir en la teva qualitat de Usuari @ durant l'enviament i la càrrega de continguts en els nostres llocs. Si decideixes utilitzar aquest tipus de serveis, et compromets a acceptar i respectar els principis i regles enunciats a continuació. Si no vols acceptar-los, et convidem a no rebre ni carregar continguts a través dels llocs C. *. * ,.

Principis, Regles i Comportament

principis

 • Els missatges continguts, ho fas al teu lliure i total discreció i sota la teva total i exclusiva responsabilitat;
 • C. *. *, No pot considerar responsable dels continguts enviats per la / el Usuari @ i, en conseqüència, no pot garantir el seu caràcter complet, correcte, veraç o lícit;
 • La publicació de les opinions enviades per la / el Usuari @ no constitueix l'expressió de criteris o consells per part de C. *. *; en concret, C. *. *, no reconeix com a propis els continguts d'aquestes opinions;
 • C. *. *, Pot treure, modificar, difondre, comunicar i utilitzar els continguts enviats per la / el Usuari @, la / el qual l'enviar renúncia a qualsevol dret material i moral respecte dels continguts enviats;
 • La / el Usuari @ concedeix a C. *. *, El dret il·limitat d'ús no exclusiu dels continguts enviats, sense limitacions de mitjans i àrees geogràfiques. Per tant, C. *. *, Podrà, directament oa través de tercers, utilitzar, copiar, transmetre, extreure, publicar, distribuir, executar públicament, difondre, crear obres derivades, allotjar, indexar, memoritzar, anotar, codificar, modificar i adaptar (incloent, sense limitacions, el dret d'adaptar per a la transmissió amb qualsevol modalitat de comunicació) en qualsevol forma i amb qualsevol instrument, actual o futur, qualsevol Contingut, fins i tot audiovisual, enviat per la / el Usuari @, fins i tot a través d' tercers;
 • En enviar imatges i retrats, la / el Usuari @ autoritza a C. *. *, A l'ús d'aquest material per a les finalitats i segons les condicions enunciades en les següents Condicions Generals. En particular, la / el Usuari @ concedeix a C. *. *, El dret d'ús total o parcial de les imatges enviades, que podran ser utilitzades, en virtut d'aquest dret reconegut, en el seu conjunt o en parts o components individuals, fins i tot a través de muntatges, talls i adaptacions, sense cap limitació, exceptuant l'ús d'aquestes imatges en contextos que puguin causar perjudicis a la dignitat, a la reputació o al decòrum personal de l'interessat i els seus proïsme. La / el Usuari @ concedeix a C. *. *, El dret de reproducció, publicació, difusió, comunicació, execució i representació en públic, en qualsevol lloc i amb qualsevol mitjà (ex. Internet, projeccions durant esdeveniments públics o en punts de venda, publicació en catàlegs i revistes, etc.), de les imatges esmentades, reconeixent a C. *. *, com a únic i exclusiu titular de les imatges i filmacions i de tots els drets d'ús i explotació sota qualsevol forma i amb qualsevol mitjà present o futur. En realitzar l'enviament, el / la Usuari @ renúncia a qualsevol dret respecte de les accions enunciades, independentment que les imatges continguin o no representacions referents a la seva persona;
 • El material enviat no es tornarà a Usuari @ sinó que serà propietat de C. *. * ,, la qual, per tant, no tindrà cap responsabilitat envers el / la Usuari @ en cas de pèrdua o destrucció d'aquest material;
 • ​​​​​​​Els serveis subministrats pels llocs que permeten a l'Usuari @ enviar i carregar continguts estan destinats a l'ús personal; en cas de realitzar aquestes operacions, el / la Usuari @ es reconeix com a subjecte que actua amb fins aliens a activitats comercials, empresarials o professionals, llevat dels casos específics indicats.

Regles i comportament per a la / l'Usuari @

 • Utilitza un llenguatge respectuós, sense fer ús de termes o expressions violentes, ofensives o obscenes;
 • Abstente de publicar continguts falsos, ofensius, il·lícits, difamatoris, calumniosos o obscens, o d'alguna manera contraris a les lleis o perjudicials per a tercers;
 • No publiquis continguts orientats a la difusió d'ideologies polítiques, espirituals o religioses;
 • No violis la confidencialitat de tercers (per exemple, donant a conèixer noms i cognoms, números de mòbil o adreces, en particular, evita publicar informació personal sobre menors de 18 anys);
 • Els missatges fotos o vídeos de menors de 18 anys, assegura't d'haver obtingut l'autorització explícita dels seus pares o tutors;
 • Verifica l'exactitud de les dades publicades i cita la font de textos i / o articles escrits per altres persones. Assegura't de respectar les lleis vigents a Espanya, Europa, Rep. Dominicana i Paraguai (Principalment), en matèria de patents i altres drets de propietat industrial i / o intel·lectual;
 • Evita publicar missatges publicitaris ocults o explícits.

Com protegeix C. *. *, El meu confidencialitat i les meves dades?

 • Per C. *. *, La privacitat de les persones és un valor. En C. *. *, Ens comprometem a protegir la privacitat dels Usuari @ s dels nostres llocs. Per a més informació, consulta la nostra Política de privacitat.
 • C. *. *, Adopta mesures de seguretat i recursos tècnics i organitzatius per a protegir la seguretat dels seus llocs i dels Usuari @ s. Aquestes mesures i recursos apunten garantir que les dades dels Usuari @ s estiguin protegits contra riscos de dispersió, destrucció, accessos no autoritzats, abusos o usos no conformes a les normes de llei.
 • Pel que fa als sistemes de pagament disponibles per a les compres a través dels llocs, com ara TPV, PayPal o similars, li exigim utilitzar sistemes conformes a l'estàndard PCI DSS per a la protecció de les dades de la targeta de crèdit (https: // www.pcisecuritystandards.org/). Cap arxiu informàtic de C. *. *, Conservarà aquestes dades.
 • Pel que fa a les àrees reservades posades a disposició del Usuari @ (ex. Llista de desitjos, My KarmelRoss), estan subjectes a inscripció i assignació de dades d'accés (nom d'Usuari @ i contrasenya) per part de C. *. *,
 • La seguretat de la contrasenya depèn en gran mesura de les precaucions que tu mateix hauries de prendre:
 • No escriguis ni comuniquis la teva contrasenya a ningú
 • No permetis que altres persones utilitzin la contrasenya
 • Si tens por que la contrasenya hagi estat vulnerada, comunica-ho en el més breu temps possible a [email protected] Procura la manera que ningú més que tu pugui conèixer-la.

Jurisdicció

Les presents Condicions Generals estan regulades i seran interpretades en idioma espanyol i segons el dret espanyol. Qualsevol controvèrsia inherent i / o derivada de les mateixes haurà de ser resolta exclusivament per l'autoritat jurisdiccional espanyola. El tribunal competent per a l'aplicació d'aquestes Condicions Generals seran els tribunals de Madrid.


MITJANÇANT L'ÚS DE nostres LLOCS WEB, VOSTÈ EXPRESSA EL SEU CONEIXEMENT I CONFORMITAT AMB aquests termes i condicions d'ús.

​​​​​​​

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 01/2019

© "KarmelRoss", Tots els drets reservats.

[email protected] e-Lingerie BN

A Tu disposició per a qualsevol pregunta o suggeriment
Té alguna pregunta sobre els nostres productes o botiga en línia?

Totes les dades són transferits sota el protocol de "https" encriptació de 4096 bits.
(No són visibles per a altres usuaris a la Xarxa).

gallery/ssl
Counter
Empresa Adherida a l'Arbitratge de Consum