Informació Legal B2C
​​​​​​​

Condicions de Venda B2C

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
1. INFORMACIÓ GENERAL

 • La titularitat d'aquest lloc web, "www.KarmelRoss.eu, www.KarmelRoss.com, www.KarmelRoss.com.es", (des d'ara lloc web) l'ostenta: Comercial *. *, CB, amb CIF: E -87104907 i inscrita en D. Gral. Tributs i Ord. I G. J. de CC. AA de Madrid; i les seves dades registrals número 0002014T05584226092014 i dades del qual són:
 • Adreça Postal:

Centre de Negocis "e-Business B2B2C ES-ALC-EU"

c / Pare Villacastin, 1 - Of., 101-28280 l'Escorial,

Madrid, Espanya

Adreça electrònica:

[email protected]

 • Aquest document (així com tot altre document que en la present web s'esmentin) regula les condicions d'aquest Lloc Web (KarmelRoss) per les quals es regeix l'ús, la compra o adquisició de productes i / o serveis en el mateix (en endavant , Condicions).
 • A efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que C. *. *, CB desenvolupa a través del lloc web comprèn:
 1. La venda a distància per mitjans electrònics de béns mobles (productes) i / o serveis.
 • A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, el / la Usuari @ ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de KarmelRoss (C. *. *, CB.).
 • En utilitzar aquest lloc web o en fer i / o sol·licitar l'adquisició d'un producte i / o servei a través del mateix el / la Usuari @ consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, pel que si no està d' acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc Web.
 • Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. La / el Usuari @ és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i / o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i / o serveis.
 • Per a totes les preguntes que la / el Usuari @ pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'/ EL USUARI

 • L'accés, la navegació i / o ús del lloc web, confereix la condició de Usuari @ (des d'ara referit, indistintament, individualment com Usuari @ o conjuntament com Usuari @ s), per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions establertes en el present document, així com les establertes en la resta de documents que conformen la secció Informació-Legal-B2C, d'aquesta, i les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.
 • La / el Usuari @ assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
 1. Fer ús d'aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 2. No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats pertinents.
 3. Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d'ús).
 4. La / el Usuari @ declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes, i que accepta tots els termes i condicions establerts a través d'aquest Lloc Web. El lloc web està dirigit principalment a Usuari @ s residents a Espanya.
 • C. *. *, CB, no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. I per conseqüència els Usuari @ o client @ s no residents en el territori espanyol, que utilitzin o es beneficiïn de la web o els seus serveis, queden sotmesos al que disposa la legislació espanyola i en l'idioma espanyol, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació.
 • C. *. *, CB, declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.
 • La / el Usuari @ formalitza, amb C. *. *, CB "KarmelRoss", el contracte de compravenda dels productes i / o serveis en l'idioma espanyol, (si bé, C. *. *, CB "KarmelRoss", per cortesia als Usuari @ s, posa i / o vaig poder posar les presents i la seva pàgina web en altres llengües oficials del territori Espanyol, Europeu i / o resta de nacions, sense que per això aquestes traduccions es puguin considerar vinculants).

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

 • Les / els Usuari @ s degudament registrats o en opció visitant, poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts.
 • CADA SECCIÓ és una e-Botiga independent, això és que el usuaris i usuàries d'efectuar els procediments requerits en "e-Fragàncies-KR", "e-Lingerie-KR", "e-Complements-KR o e-Loquent-KR" , "e-aDivinaSS.eu", com (compra i respectiu pagament) independent, executant-com contractes individuals i independents. I Hauran de seguir el procediment de compra i / o adquisició en línia de "KarmelRoss", durant el qual un o diversos productes i / o serveis DE LA MATEIXA SECCIÓ poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a:
 1. El link (Carro o cistella de compra) que mostrés tots els productes i les unitats que ha triat, donant-li l'opció de modificar unitats o esborrar producte.
 2. Un cop sigui tot del seu grat i decisió de prémer a: · (Botó Checkout). que li dirigirà al formulari de dades de facturació i enviament.
 3. Així mateix, el / la Usuari @ haurà d'omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar l'enviament de sol·licitud de comanda o segons la modalitat de pagament triada, abans de realitzar el pagament en línia, es poden modificar les dades de la compra
 4. Un cop el procediment de sol·licitud de compra ha conclòs, el / la Usuari @ consent que el Lloc Web generi una factura proforma electrònica (Sol·licitud de comanda valorada) que es farà arribar al Usuari @ per pantalla per a baixar i / o mitjançant el correu electrònic.
 5. Seguidament, el / la Usuari @ rebrà un missatge en pantalla i / o correu electrònic confirmant que la seva sol·licitud de comanda ha estat enviat a "KarmelRoss", a la recepció de la sol·licitud per part de CaC-KarmelRoss, aquest remetrà un correu electrònic a l'adreça indicada pel client, confirmant-li la disponibilitat, temps d'execució i enviament dels articles triats, adjuntant al mateix la factura en Pdf corresponent amb tots els conceptes i adjuntant els acord legals, així com les coordenades per al corresponent pagament, perquè el client de la seva plena conformitat, és a dir, la confirmació de la comanda i executi el pagament corresponent. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició del Usuari @ a través del seu espai personal de connexió al lloc web.
 • Així mateix, el / la Usuari @ pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a "KarmelRoss" utilitzant els espais de contacte del lloc web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.
 • La / el Usuari @ reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del lloc web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i / o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.
 • Llevat que s'indiqui expressament el contrari, "KarmelRoss" no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se en el lloc web. Si bé "KarmelRoss" realitza grans esforços perquè la informació mostrada en el Lloc Web sigui correcta, de vegades l'embalatge i / o els materials i / o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix en el Lloc web. Per això, la / el Usuari @ deu no només considerar la informació subministrada pel lloc web, sinó també la informació disponible en l'etiquetatge, els advertiments i / o instruccions que acompanyin el producte.
 • ​​​​​​​Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de C. *. *, CB amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuari @ s d'acord amb la política de privacitat d'aquest lloc web (Avís Legal i condicions generals d'ús).

4. DISPONIBILITAT

 • Totes les comandes de compra rebuts per C. *. *, CB "KarmelRoss" a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i / oa la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, C. *. *, CB "KarmelRoss" es compromet a contactar a l'Usuari @ i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

 • Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen IVA (o impost que el substitueixi), llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a estigui, s'assenyali i apliqui qüestió diferent. Altres impostos no inclosos
 • Les despeses d'enviament no estan inclosos en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, C. *. *, CB "KarmelRoss" realitza els serveis de lliurament i / o enviament a través de Correus paq48-72h., (Principalment).
 • Excepte els costos d'enviament i si és el cas els de la modalitat de pagament paypal; en cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que el / la Usuari @ hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.
 • Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als quals la / el Usuari @ ja hagi rebut una confirmació de comanda.
 • Els mitjans de pagament acceptats seran: Transferència bancària, i pròximament PayPal i TPV Targeta de crèdit o dèbit.
 • Les comandes de compra en els quals com a mitjà de pagament sigui la transferència bancària seran reservats durant 3 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda, temps suficient a que la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per C. * . *, CB per al lloc web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparat i gestionat per enviament.
 1. Mitjançant aquest mètode de pagament, el / la Usuari @ assegureu que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d'error, C. *. *, CB "KarmelRoss" no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.
 • Si l'elecció de pagament de l'Usuari @ és la plataforma PayPal (Targeta de crèdit o dèbit o el seu compte de paypal), està s'incrementarà en un 3,6% (tres coma sis per cent) la corresponent factura, a causa de les despeses financeres de PayPal.
 • En el supòsit d'optar per la modalitat de TPV. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, C. *. *, CB no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb la / el Usuari @.
 1. Una vegada que C. *. *, CB rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari @ a través del lloc web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'enviï al Usuari @ la confirmació d'enviament i / o confirmació del servei que es presta en forma i, si s'escau, lloc establert.
 2. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comporten el rebuig de cert tipus d'operacions. C. *. *, CB "KarmelRoss" no és responsable de l'aplicació d'aquest tipus de polítiques de seguretat.
 3. ​​​​​​​​​​​​​​En tot cas, la / el Usuari @ confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si s'escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

6. LLIURAMENT

 • En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears) i països d'EU, així com la resta de països.
 • Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s'escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per la / el Usuari @ i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda per a Espanya i Europa occidental, resta de països 60 dies.
 • Si per algun motiu, que li fos imputable, C. *. *, CB "KarmelRoss" no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari @ per informar d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.
 • Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència del Usuari @, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.
 • Si el / la Usuari @ no va a ser al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s'ha de posar en contacte amb "KarmelRoss" per convenir el lliurament altre dia.
 • En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a l'entitat de transport, C. *. *, CB "KarmelRoss" s'entendrà que la / el Usuari @ desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari @ li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de la modalitat de lliurament, al lloc web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es considera resolt el contracte. Aquesta situació o circumstància no és aplicable als productes personalitzats.
 • Tanmateix, la / el Usuari @ de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.
 • .Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què el / la Usuari @ o un tercer indicat per la / el Usuari @ adquireixi la possessió material dels productes , la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.
 • Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec del Usuari @ a partir del moment del seu lliurament. La / el Usuari @ adquireix la propietat dels productes quan C. *. *, CB "KarmelRoss" rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per C. *. *, CB "KarmelRoss".
 • ​​​​​​​De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla o altres territoris d'EU i resta de països. El tipus d'IVA (o impost que el substitueixi) aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article i territori concret de què es tracti. Altres possibles impostos aplicables, seran els legalment vigents en cada moment i la / el Usuari @ l'únic responsable en assumir-los.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

 • Es posa en coneixement del Usuari @ que en cas que detecti que s'ha produït un error a l'introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb C. *. *, CB " KarmelRoss "a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s'escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera ( informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per la / el Usuari @ a través del seu espai personal de connexió al lloc web.
 • En qualsevol cas, el / la Usuari @, abans de fer clic a (Botó Sol·licitar Comanda), té accés a l'espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
 • De la mateixa manera, es remet al Usuari @ a consultar l'Avís Legal i condicions generals d'ús per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

8. DEVOLUCIONS

 • En els casos en què el / la Usuari @ adquirís productes en oa través del lloc web del titular, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

 • La / el Usuari @, com a consumidor i Usuari @, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
 • Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que la / el Usuari @ o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de C. *. *, CB " KarmelRoss "o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que la / el Usuari @ o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.
 • Per exercir aquest dret de desistiment, el / la Usuari @ n'ha de notificar la decisió a C. *. *, CB "KarmelRoss".
 • Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant:
 1. http://info.karmelross.com/Atención-Client-B2C/
 2. Via telèfon: +34 910.059.239
 • La / el Usuari @, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, el / la Usuari @ podrà utilitzar el (model de formulari de desistiment) que C. *. *, CB "KarmelRoss" posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.
 • Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.
 • C. *. *, CB "KarmelRoss" reemborsarà els imports rebuts de l'Usuari @ a l'Usuari @ utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional al Usuari @. Tanmateix, C. *. *, CB "KarmelRoss" podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra.
 • ​​​​​​​La / el Usuari @ pot tornar o enviar els productes a C. *. *, CB "KarmelRoss" a:

Adreça Postal:

Centre de Negocis "e-Business B2B2C ES-ALC-EU"

c / Pare Villacastin, 1 - Of., 101

28280 El Escorial, Madrid, Espanya

 • I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què C. *. *, CB "KarmelRoss" va ser informat de la decisió de desistiment.

 • La / el Usuari @ reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si es incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 • La / el Usuari @ reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuari @ si altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons de protecció d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament no s'admeten canvis, devolucions ni desistiments (com per exemple i no limitatiu: roba interior, (calcetes, tangues i culottes (individuals o en pack), etc ..., accessoris de sostenidor, copes adhesives, accessoris per a cabells, cosmètica i perfums, mitjons, mitges i pendents, etc .., que hagin estat desprecintats, a excepció de productes defectuosos o amb tares. Tots els productes que vagin a ser canviats o retornats han d'anar degudament embalats i amb el seu packaging original..

 • En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que el / la Usuari @ pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuari @ s quan la prestació del servei ha estat completament executada , o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i Usuari @ i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per C. *. *, CB "KarmelRoss", haurà perdut el seu dret de desistiment.

 • En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

 • Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s'escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

 • En el següent enllaç pot descarregués el Model de formulari de desistiment:

 1. (Model de formulari de desistiment)

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

 • Es tracta de tots aquells casos en què el / la Usuari @ considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'haurà de posar en contacte amb C. *. *, CB "KarmelRoss" immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).
 • La / el Usuari @ serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà a l'Usuari @, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si s'escau, la substitució del mateix.
 • El reemborsament o la substitució del producte s'efectuaran al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.
 • L'import abonat i que troba rebut C. *. *, CB per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos de transport en què hagués pogut incórrer la / el Usuari @ per realitzar la devolució (inclòs l'IVA o impost que el substitueixi. Altres tipus d'impostos no seran reemborsables). El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que la / el Usuari @ va utilitzar per pagar la compra.
 • En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació espanyola vigent en cada moment per a la / l'Usuari @, com a consumidor i Usuari @.

garanties

 • La / el Usuari @, com a consumidor i Usuari @, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent C. *. *, CB " KarmelRoss ", per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.
 • En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per C. *. *, CB "KarmelRoss" i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats al Usuari @, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb el que s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.
 • D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que el / la Usuari @ adquireix en el Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant la / el Usuari @ que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant els mateixos durant els dos anys següents al lliurament d'aquests productes.
 • Per a això, el / la Usuari @ ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. QUEIXES I RECLAMACIONS

 • La / el Usuari @ pot fer arribar a C. *. *, CB "KarmelRoss" les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).
 • A més, C. *. *, CB "KarmelRoss" disposa de fulls internes de reclamació a disposició dels consumidors i Usuari @ s, i que aquests poden sol·licitar a C. *. *, CB "KarmelRoss" en qualsevol moment, utilitzant els dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).
 • Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre C. *. *, CB "KarmelRoss" i el / la Usuari @, emanés una controvèrsia, el / la Usuari @ com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

 • Excepte disposició legal en sentit contrari, C. *. *, CB "KarmelRoss" no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
 1. Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
 2. Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
 3. Tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.
 • Igualment, C. *. *, CB "KarmelRoss" també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:
 1. C. *. *, CB "KarmelRoss" aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.
 2. C. *. *, CB "KarmelRoss" actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 3. Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. C. *. *, CB "KarmelRoss" posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables , cas fortuït o força major.
 4. C. *. *, CB "KarmelRoss" no es farà responsable del mal ús i / o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per la / el Usuari @. Alhora, C. *. *, CB "KarmelRoss" tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per la / el Usuari @. És responsabilitat de l'Usuari @ tornar el producte correcte.
 5. En general, C. *. *, CB "KarmelRoss" no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu:

               a). Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

               b). Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

               c). Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

               d). Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

               e). Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

               f). Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

 • D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i C. *. *, CB "KarmelRoss" disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major.
 • ​​​​​​​C. *. *, CB "KarmelRoss", posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions tot i la causa de força major.

11. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

 • Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, el / la Usuari @ accepta que la major part de les comunicacions amb C. *. *, CB "KarmelRoss", siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).
 • A efectes contractuals, la / el Usuari @ consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que C. *. *, CB "KarmelRoss", envieu de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei al Usuari @.
 • La / el Usuari @ pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb C. *. *, CB "KarmelRoss", a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del lloc web.
 • Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, C. *. *, CB "KarmelRoss", pot contactar i / o notificar a l'Usuari @ en el seu correu electrònic oa l'adreça postal facilitada.

12. RENÚNCIA

 • Cap renúncia de C. *. *, CB "KarmelRoss" a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per C. *. *, CB "KarmelRoss" del compliment estricte per la / el Usuari @ d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonera la / el Usuari @ del compliment de les seves obligacions.
 • Cap renúncia de C. *. *, CB "KarmelRoss" a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui al usuaris i usuàries per escrit.

13. NUL·LITAT

 • Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

14. Protecció de dades

 • La informació o dades de caràcter personal que el / la Usuari @ faciliti a C. *. *, CB "KarmelRoss" en el curs d'una transacció, comunicació i / o voluntària en el Lloc Web, seran tractades d'acord amb el que estableix les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i condicions generals d'ús). En fer accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web la / l'Usuari @ consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. ACORD COMPLET

 • Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre el / la Usuari @ i C. *. *, CB "KarmelRoss" en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.
 • La / el Usuari @ i C. *. *, CB "KarmelRoss" reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

16. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 • L'accés, navegació i / o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix seran interpretades en idioma espanyol, (si bé, C. *. *, CB "KarmelRoss", per cortesia als Usuari @ s, posa i / o vaig poder posar les presents i la seva pàgina web en altres llengües oficials del territori Espanyol, Europeu i / o resta de nacions, sense que per això aquestes traduccions es puguin considerar vinculants) i es regiran per la legislació espanyola.
 • C. *. *, CB, no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. I per conseqüència els Usuari @ o client @ s no residents en el territori espanyol, que utilitzin o es beneficiïn de la web o els seus serveis, queden sotmesos al que disposa la legislació espanyola i en l'idioma espanyol, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació.
 • .- En cas de qualsevol discrepància d'alguna sol·licitud no es resol satisfactòriament, el usuaris i usuàries o consumidor, podrà tramitar la seva reclamació a través del lloc Plataforma http://ec.europa.eu/odr, que proporcionarà de manera gratuïta un punt únic d'accés per a la resolució extrajudicial.
 • Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i / o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre C. *. *, CB "KarmelRoss "i el / la Usuari @, serà sotmesa a la legislació espanyola i jurisdicció dels Tribunals de Madrid.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 03/2019

© "KarmelRoss", Tots els drets reservats.

[email protected] e-Lingerie BN

A Tu disposició per a qualsevol pregunta o suggeriment
Té alguna pregunta sobre els nostres productes o botiga en línia?

Totes les dades són transferits sota el protocol de "https" encriptació de 4096 bits.
(No són visibles per a altres usuaris a la Xarxa).

gallery/ssl
Counter
Empresa Adherida a l'Arbitratge de Consum