Información xurídica B2C

Condicións de uso


O acceso a sitios como "KarmelRoss" do comercial "Comercial *. *, CB" e o uso dos servizos e contido fornecidos a través deles constitúen actividades reguladas por estas Condicións Xerais de Uso (en diante "Condicións Xerais" ”) Que, para animar a lectura, presentamos a continuación en forma de preguntas frecuentes coas súas respectivas respostas. Lembrámoslle que, ao acceder aos nosos sitios e / ou usar incluso un servizo, recoñece e acepta implicitamente as Condicións Xerais publicadas nesta páxina. Se non queres aceptalos, invitámosche a non ingresar nin usar o contido e servizos ofrecidos a través dos nosos sitios.


Glosario

Para una comprensión más fácil y ligera, a continuación te ofrecemos un glosario de los términos utilizados con mayor frecuencia en esta página.

 • Comercial *. *, CB, (en diante "C. *. *,"): Cegueira dos sitios e dominios e subdominios rexistrados por cada unha das marcas e das empresas comerciais *. *, CB, entre as cales aparecen, de xeito non exhaustivo, nin limitante: C. *. * ou KarmelRoss.
 • Comercial *. *, CB, é tamén o propietario dos dominios, o propietario e / ou autorizado dos sitios e dos servizos e contidos proporcionados a través dos sitios, o xestor e / ou o propietario e / ou autorizado das infraestruturas. Soporte informático e outros;
 • Sitios: portais web atribuíbles a Comercial *. *, Constituídos por todos os servizos e contidos postos a disposición dos Usuarios que os visitan;
 • Servizos: conxunto de actividades e operacións que os usuarios poden executar cos contidos postos a disposición a través dos sitios;
 • Contidos: por exemplo non exhaustivo, textos, documentos, materiais audiovisuais, información, elaboracións gráficas, fotografías e / ou imaxes, ilustracións, debuxos, logotipos, obras e calquera outro tipo de material orixinal ou reproducido, publicados nos sitios ou enviados a través deles, incluíndo software, lóxica de funcionamento dos sitios, menús, páxinas web, plans, deseño gráfico e cores.
 • Usuarios: usuarios dos sitios e servizos prestados a través dos sitios.
 • B2C: relación comercial entre empresa e consumidor final.


F.A.Q. Condicións de uso

Se aínda non teño 18 anos, podo usar os sitios de "KarmelRoss"?

 • Se aínda non cumpriu os 18 anos, non debes navegar libremente polos nosos sitios.
 • O que non podes facer; emprega os servizos que requiren o rexistro e comunicación de datos e información. O rexistro e uso dos servizos postos a disposición nos sitios C. *. *, Están permitidos exclusivamente para maiores de 18 anos. Os menores non están autorizados a rexistrarse nos sitios nin a utilizar os servizos postos a disposición por eles sen o consentimento previo dun pai, titor ou titor.
 • Ao acceder e usar incluso un servizo único que require o rexistro e a comunicación de datos e información a través dos nosos sitios, garante que sexa maior de idade (18 anos) e que teña a capacidade legal de estipular contratos vinculantes.
 • Se durante a navegación por Internet ves ou che piden información que non entendes ou non che queda claro, pídelle axuda aos teus pais. Teña en conta que isto sempre é válido, non só para sitios C. *. *, Senón para todos os sitios que visites en Internet.

¿Como saber se cambian as condicións listadas nesta páxina?

 • Se desexa estar ao día das actualizacións das presentes condicións xerais, consulte esta páxina periódicamente. Deste xeito, pode comprobar se se realizaron modificacións ou se apareceron novas funcións desde a súa última visita. Cada vez que C. *. *, Modifique total ou parcialmente as Condicións Xerais, publicará a versión actualizada nesta páxina.

¿Podo usar sitios de KarmelRoss con fins profesionais?

 • Os contidos e servizos dos nosos sitios en xeral son de uso persoal. Isto significa que, por exemplo, consultas as páxinas, descargas información sobre os produtos, etc., terás a obriga de facelo como asunto que actúe con fins distintos a actividades comerciais, empresariais ou profesionais.
 • Non obstante, se o servizo que utiliza está entre os que che permiten realizar compras, neste caso podes usar o servizo con fins persoais ou profesionais. Isto significa que vostede é libre de mercar a través dos nosos sitios con fins distintos á súa actividade comercial, empresarial ou profesional, mesmo durante o exercicio desta.

Que condicións e límites debo observar ao usar os sitios comerciais *. *?

 • Ao acceder aos nosos sitios e aos seus contidos e servizos, en particular acepta:
 1. Navegue e use os sitios e servizos a súa libre e total discreción e baixo a súa exclusiva responsabilidade;
 2. Non os use para perseguir obxectivos ilegais ou cometer accións ilegais;
 3. Non os use para interromper, danar ou comprometer total ou parcialmente a súa eficiencia e funcionamento;
 4. Exime C. *. * De calquera responsabilidade con respecto a calquera dano no ordenador ou outros dispositivos de seu e / ou de terceiros ou dos datos almacenados nel, agás calquera responsabilidade por intención e falta grave atribuíble a C. * . *,;
 5. Exime C. *. *, E os suxeitos aferentes de calquera responsabilidade polas súas accións durante o uso dos sitios e servizos;
 6. Exime C. *. * De calquera responsabilidade por perda ou danos causados ​​de calquera xeito durante o uso e operación do sitio, incluíndo, sen limitación, os danos derivados de suspensión, interrupción, falta de operación e / ou accesibilidade. aos sitios e servizos, os danos derivados da transmisión ao usuario do usuario de virus e outros elementos nocivos, os danos por perdas comerciais, perda de beneficios, interrupción da actividade, perda de información comercial e / ou calquera outro tipo. de perda pecuniaria, salvo casos de danos por fraude e falta grave;
 7. Declarar coñecer e aceptar ese C. *. *, Non garante que os contidos sexan precisos e completos e non garanta que os sitios, servizos e contidos se poidan subministrar sen interrupcións, de forma puntual e segura;
 8. Acepta que C. *. *, Non garante a corrección inmediata de posibles erros materiais nos contidos e servizos proporcionados a través do sitio.

¿Son fiables as imaxes e fotografías dos produtos que atopo nos sitios de C. *. *?

 • As imaxes, fotografías e calquera representación nos sitios de C. *. *, Son meramente ilustrativas. C. *. * Adopta constantemente medidas encamiñadas a asegurar que as fotografías publicadas nos sitios sexan reproduccións fieis dos produtos orixinais, recorrendo tamén á adopción de todas as solucións tecnolóxicas posibles para minimizar as imprecisións. Non obstante, na visualización das imaxes pódense atribuír variacións a varias causas, incluídas técnicas, ás veces debido ás características tecnolóxicas da resolución informática de Usuari @. Por conseguinte, C. *. * Non se responsabiliza da natureza inadecuada das representacións gráficas dos produtos ilustrados nos sitios ante estas razóns técnicas.

Que política aplica C. *. * En relación con nomes comerciais, nomes de dominio e propiedade intelectual?

 • Comercial *. *, CB, é o propietario ou licenciador exclusivo dos nomes comerciais e logotipos rexistrados presentes e futuros, como, por exemplo, non exhaustivo ou limitante: C. *. * Ou "KarmelRoss", e de calquera outro signo distintivo que inclúe palabras relacionadas, incluídos nomes de dominio rexistrados por cada unha das marcas e empresas do Grupo C. *. *, CB.
 • C. *. *, Resérvase o dereito a facer uso exclusivo dos seus logotipos e signos distintivos.
 • Non se poderán copiar, modificar, reproducir ou utilizar de ningún xeito os contidos e calquera outro material contido nos sitios e protexidos pola normativa vixente en materia de protección de dereitos de autor, marca rexistrada e patente e / ou outras disposicións da lei. sen autorización por escrito expresa e explícita de C. *. *, nin sequera en virtude dos acordos contractuais e comerciais posteriores estipulados co Usuari @.

Que son as cookies e como usan C. *. *?

 • Os sitios de C. *. *, Fan uso de cookies emitidas incluso por terceiros. Para obter máis información sobre a política de uso das cookies dos sitios de C. *. *, Consulte a nosa Política de cookies.
 • Os sitios​​​​​​​ C. *. * poden conter ligazóns a outros sitios web fóra de C. *. *,. Estes sitios non están en ningún caso xestionados nin controlados por C. *. *, Que non se responsabiliza de ningún xeito polo seu contido e regras.
 • Estas condicións xerais son aplicables exclusivamente aos sitios de C. *. *, E non a outros sitios web accesibles para o usuario a través de ligazóns.

¿Podo enviar e cargar contidos nos sitios C. *. *?

 • Algúns servizos prestados polos sitios (por exemplo, blog, eventos, concursos e iniciativas promocionais e / ou temáticas de carácter extraordinario e temporal) permiten enviar e cargar contido, como fotos e opinións, que, en virtude da natureza do Os servizos en si están destinados á comunicación e á difusión.
 • C. *. *, Aplica unha política de verificación e selección dos contidos e imaxes enviadas e eliminará dos seus sistemas, a xuízo incuestionable, calquera contido ou imaxe que viola as regras establecidas nesta páxina.
 • En particular, os Usuarios teñen a obriga de cumprir a prohibición de enviar imaxes e contidos ilegais e / ou abusivos que danen os dereitos doutros ou que vulneren ou poidan violar o dereito de confidencialidade, propiedade intelectual ou industrial ou outros dereitos de terceiros e contidos pornográficos e / ou sexualmente explícitos, calumniados ou difamatorios, ameazantes, nocivos, vulgares, obscenos ou reprobables ou doutro xeito, de acordo coa lexislación vixente e as regras de comportamento establecidas nesta páxina. C. *. *, Colabora coa Autoridade Pública en todos os casos nos que se soliciten datos e / ou información necesaria para identificar aos autores de tales actos ilegais.
 • Aquí tes os principios e regras de comportamento que vos invitamos a cumprir como Usuari @ durante o envío e carga de contido nos nosos sitios. Se decides usar este tipo de servizos, aceptas e respectas os principios e regras que se indican a continuación. Se non queres aceptalos, invitámosche a non enviar ou cargar contidos a través dos sitios C. *. *,.

Principios, Regras e Comportamento

Principios

 • Se envía contido, faino á súa libre e total discreción e á súa exclusiva e exclusiva responsabilidade;
 • C. *. *, Non se pode facer responsable dos contidos enviados polo Usuario e, en consecuencia, non pode garantir o seu carácter completo, correcto, veraz ou lícito;
 • A publicación das opinións enviadas polo Usuario non constitúe a expresión de criterios nin consellos por parte de C. *. *; en concreto, C. *. *, non recoñece o contido de tales opinións como propio;
 • C. *. *, Pode eliminar, modificar, difundir, comunicar e utilizar os contidos enviados polo Usuario, que ao envialos renuncia a calquera dereito material e moral respecto dos contidos enviados;
 • Usuari @ concede a C. *. *, O dereito ilimitado de uso non exclusivo do contido enviado, sen limitacións de medios e áreas xeográficas. Polo tanto, C. *. *, Pode, directamente ou a través de terceiros, usar, copiar, transmitir, extraer, publicar, distribuír, executar publicamente, difundir, crear obras derivadas, aloxar, indexar, memorizar, anotar, codificar, modificar e adaptar (incluíndo, sen limitación, o dereito a adaptarse para a transmisión con calquera modo de comunicación) en calquera forma e con calquera instrumento, actual ou futuro, calquera contido, incluído o audiovisual, enviado polo usuario, incluso a través de terceiros;
 • Ao enviar imaxes e retratos, Usuari @ autoriza a C. *. *, A empregar o devandito material para os efectos e segundo as condicións establecidas nas seguintes condicións xerais. En concreto, Usuari @ concede a C. *. * O dereito a utilizar todas ou parte das imaxes enviadas, que poderán usarse, en virtude deste dereito recoñecido, como un todo ou en partes ou compoñentes individuais, incluso mediante montaxes, cortes e adaptacións, sen ningunha limitación, agás o uso de tales imaxes en contextos que poidan causar danos na dignidade, reputación ou decoración persoal do interesado e dos seus veciños. Usuari @ concede a C. *. *, O dereito de reprodución, publicación, difusión, comunicación, execución e representación en público, en calquera lugar e con calquera medio (por exemplo, Internet, proxeccións durante eventos públicos ou en puntos de venda, publicación en catálogos e revistas, etc.), das mencionadas imaxes, recoñecendo a C. *. *, como único e exclusivo propietario das imaxes e filmacións e de todos os dereitos de uso e explotación en calquera forma e con calquera. Medio presente ou futuro. Ao realizar o envío, o Usuari @ renuncia a calquera dereito respecto ás accións expostas, independentemente de se as imaxes conteñan ou non representacións da súa persoa;
 • O material enviado non será devolto ao Usuari @ senón que será propiedade de C. *. * ,, que, polo tanto, non terá ningunha responsabilidade cara ao / o Usuario en caso de perda ou destrución do devandito material;
 • Os servizos prestados polos sitios que permiten ao usuario enviar e cargar contidos están destinados a uso persoal; No caso de realizar estas operacións, o Usuari @ recoñécese como un suxeito que actúa con fins distintos a actividades comerciais, empresariais ou profesionais, agás os casos específicos indicados.

Regras e comportamento para o Usuari @

 • Empregar unha linguaxe respectuosa, sen facer uso de termos ou expresións violentas, ofensivas ou obscenas;
 • Absterse de publicar contidos falsos, ofensivos, ilegais, difamatorios, calumniados ou obscenos, ou de calquera xeito contrario ás leis ou prexudiciais para terceiros;
 • Non publicar contido orientado á difusión de ideoloxías políticas, espirituais ou relixiosas;
 • Non viola a confidencialidade de terceiros (por exemplo, ao revelar nomes e apelidos, números de teléfono ou enderezos; en particular, evite publicar información persoal sobre menores de 18 anos);
 • Se envías fotos ou vídeos de menores de 18 anos, asegúrate de ter obtido a autorización explícita dos seus pais ou titores;
 • Verifique a exactitude dos datos publicados e cite a fonte de textos e / ou artigos escritos por outras persoas. Asegúrese de respectar as leis vixentes en España, Europa, República Dominicana e Paraguai (principalmente), sobre patentes e outros dereitos de propiedade industrial e / ou intelectual;
 • Evite publicar mensaxes publicitarias ocultas ou explícitas.

Como protexe C. *. * Como protexer a miña confidencialidade e os meus datos?

 • Para C. *. *, A privacidade das persoas é un valor. En C. *. *, Comprometémonos a protexer a privacidade dos usuarios dos nosos sitios. Para máis información, consulte a nosa Política de privacidade.
 • C. *. *, Adopta medidas de seguridade e recursos técnicos e organizativos para protexer a seguridade dos seus sitios e usuarios. Estas medidas e recursos teñen como obxectivo garantir que os datos dos usuarios estean protexidos contra riscos de dispersión, destrución, acceso non autorizado, abuso ou uso non conforme ás normas de dereito.
 • No que respecta aos sistemas de pago dispoñibles para mercar a través de sitios, como TpV, PayPal ou similares, esiximos que use sistemas que cumpran o estándar PCI DSS para a protección de datos de tarxetas de crédito (https: // www.pcisecuritystandards.org/). Non hai ficheiro informático de C. *. * Non conservará estes datos.
 • Con respecto ás áreas reservadas postas a disposición de Usuari @ (por exemplo, a lista de desexos, My KarmelRoss), están suxeitas a rexistro e asignación de datos de acceso (nome de usuario e contrasinal) por C. *. *,
 • A seguridade do seu contrasinal depende en gran medida das precaucións que deba tomar:
 • Non escriba e non comunique o seu contrasinal a ninguén
 • Non deixe que outras persoas empreguen o seu contrasinal
 • Se temes que se viola o teu contrasinal, infórmalle a [email protected] no menor prazo de tempo posible. Mira como ninguén pero podes coñecela.

Xurisdicción

Estas Condicións Xerais están reguladas e interpretaranse en español e de acordo coa lexislación española. Calquera controversia inherente e / ou derivada deles deberá ser resolta exclusivamente pola autoridade xurisdicional española. O xulgado competente para a aplicación das presentes condicións xerais serán os xulgados de Madrid.


A TRAVÉS DO USO DAS NOSAS PÁXINA WEB, EXPRESENTE O SEU COÑECEMENTO E CONFORMIDADE CON ESTES CONDICIÓNS E USO.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 01/2019

© "KarmelRoss", Todos os dereitos reservados.

[email protected] e-Lingerie BN

Á súa disposición para calquera dúbida ou suxestión
Tes algunha dúbida sobre os nosos produtos ou tenda en liña?

Todos os datos transfírense baixo o protocolo de cifrado de 4096 bits "https".
(Non son visibles para outros usuarios na Rede).

gallery/ssl
Counter
Empresa Adherida "Arbitraje de Consumo"