Información xurídica B2C

Condicións de venda B2C


CONDICIÓNS XERAIS DO CONTRATO

1. INFORMACIÓN XERAL

 • A propiedade deste sitio web, “www.KarmelRoss.eu, www.KarmelRoss.com, www.KarmelRoss.com.es”, (en diante o sitio web) é: Comercial *. *, CB, provisto de CIF: E -87104907 e inscrito en D. Gral. Impostos e Ord. E G. J. de CC. AA de Madrid; e os seus datos de rexistro número202014T05584226092014 e cuxos datos de contacto son:
  Enderezo postal:

Centro de negocios "e-Business B2B2C ES-ALC-EU"

c / Padre Villacastin, 1 - Of., 101 - 28280 El Escorial,

Madrid, España

Enderezo de correo electrónico:

[email protected]

 

 • Este documento (así como calquera outro documento mencionado neste sitio web) regulan as condicións deste sitio web (KarmelRoss) polo que se rexe o uso, compra ou adquisición de produtos e / ou servizos nel (en diante). , Condicións).
 • Para os efectos destas Condicións, enténdese que a actividade que C. *. *, CB desenvolve a través do sitio web inclúe:
 1. A venda a distancia por medios electrónicos de bens mobles (produtos) e / ou servizos.
 • Ademais de ler estas condicións, antes de acceder, navegar e / ou usar este sitio web, o usuario debe ter lido o Aviso legal e as condicións xerais de uso, incluída a política de cookies e a política de Privacidade e protección de datos de KarmelRoss (C. *. *, CB.).
 • Ao usar este sitio web ou ao realizar e / ou solicitar a adquisición dun produto e / ou servizo a través do mesmo, o Usuario acepta estar obrigado por estas Condicións e por todo o anteriormente mencionado, polo que se non o estás De acordo con todo isto, non debes usar este sitio web.
 • Así mesmo, infórmase de que estas condicións poderían ser modificadas. O Usuario é o responsable de consultalos cada vez que acceda, navegue e / ou use o sitio web xa que serán aplicables aqueles que estean vixentes no momento en que se solicite a compra de produtos e / ou servizos.
 • Para todas as preguntas que o Usuario poida ter sobre as Condicións, pode poñerse en contacto co propietario mediante a información de contacto indicada anteriormente ou, no seu caso, mediante o formulario de contacto.

2. O / O USUARIO @

 • O acceso, navegación e / ou uso do sitio web, confire a condición de Usuari @ (en diante, indistintamente, individualmente como Usuari @ ou conxuntamente como Usuari @ s), polo que son aceptados, xa que a navegación comeza polo sitio web, todas as condicións establecidas neste documento, así como as establecidas no resto dos documentos que integran a sección Información-Xurídico-B2C deste, e as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa Cumprimento obrigatorio segundo corresponda.
 • O Usuario asume a responsabilidade do uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:
 1. Fai uso deste sitio web só para realizar consultas e compras ou compras legalmente válidas.
 2. Non realice ningunha compra falsa ou fraudulenta. Se poida considerarse razoablemente que se realizou tal compra, poderíase cancelar e informar as autoridades pertinentes.
 3. Proporcione información de contacto veraz e lícita, por exemplo, enderezo de correo electrónico, enderezo postal e / ou outra información (ver Aviso legal e Condicións xerais de uso).
 4. Usuari @ declara ter máis de 18 anos e ten a capacidade legal para subscribir contratos e que acepta todos os termos e condicións establecidos a través deste sitio web. O sitio web está dirixido principalmente a residentes en Usuari @ s en España.
 • C. *. *, CB, non asegura que o sitio web cumpra coas leis doutros países, nin total nin parcialmente. E como consecuencia, os usuarios que non residan no territorio español, que utilizan ou se beneficien do sitio web ou dos seus servizos, están suxeitos ás disposicións da lexislación española e da lingua española, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición ou lexislación.
  C. *. *, CB, declina toda responsabilidade que se poida derivar deste acceso, nin asegura os envíos nin a prestación de servizos fóra de España.

 • Usuari @ formaliza, con C. *. *, CB "KarmelRoss", o contrato de venda de produtos e / ou servizos en lingua española, (aínda que C. *. *, CB "KarmelRoss", por cortesía cos Usuarios, pon e / ou podo poñer os presentes e o seu sitio web noutros idiomas oficiais do territorio español, europeo e / ou doutras nacións, sen que por iso se poidan considerar vinculantes estas traducións).

3. PROCESO DE COMPRA OU DE ADQUISICIÓN

 • Os usuarios debidamente rexistrados ou nunha opción de visitante poden mercar no sitio web polos medios e formularios establecidos.
 • CADA SECCIÓN é unha tenda electrónica independente, é dicir, o usuario debe realizar os procedementos requiridos en "e-Fragrances-KR", "e-Lencería-KR", "e-Complementos-KR ou e-Loquent-KR" , "e-aDivinaSS.eu", como independente (compra e pago respectivo), funcionando como contratos individuais e independentes. E deben seguir o procedemento de compra e / ou adquisición en liña de "KarmelRoss", durante o cal se poden seleccionar un ou máis produtos e / ou servizos DA MESMA SECCIÓN e engadirse ao carro, cesta ou espazo de compra final e, finalmente, fai clic en:
 1. A ligazón (Cesta de compras ou Cesta de compras) que mostrará todos os produtos e unidades que elixiu, dándolle a opción de modificar unidades ou eliminar o produto.
 2. Unha vez que todo sexa do voso agrado e decisión, debes facer clic en: · (botón de pedido). o que te dirixirá ao formulario de datos de facturación e envío.
 3. Así mesmo, o Usuario deberá cubrir e / ou comprobar a información solicitada en cada paso, aínda que, durante o proceso de compra, antes de enviar a solicitude de pedido ou segundo o método de pago escollido, antes facer o pago en liña, pode modificar os datos de compra
 4. Unha vez rematado o procedemento de solicitude de compra, o usuario acepta que o sitio web xera unha factura electrónica de proforma (Solicitude de pedido valorado) que será enviada ao usuario por pantalla para a súa descarga e / ou a través do correo. electrónica
 5. A continuación, o Usuario recibirá unha mensaxe en pantalla e / ou un correo electrónico que confirme que a súa solicitude de pedido foi enviada a "KarmelRoss", logo de recibir a devandita solicitude por CaC-KarmelRoss, enviarán un correo electrónico a o enderezo indicado polo cliente, confirmando a dispoñibilidade, o prazo de execución e a entrega dos elementos escollidos, achegando a correspondente factura PDF con todos os conceptos e achegando os acordos legais, así como os para o pagamento correspondente, de xeito que o cliente do seu cumprimento íntegro, é dicir, a confirmación da orde e executar o pagamento correspondente. E, se é o caso, tamén se lle informará por correo electrónico cando se envíe a compra. Se é o caso, esta información tamén podería poñerse a disposición do usuario a través do seu espazo de conexión persoal ao sitio web.
 • Así mesmo, o Usuario pode, se o desexa, obter unha copia da súa factura en papel, solicitándoa a "KarmelRoss" empregando os espazos de contacto do sitio web ou a través da información de contacto indicada anteriormente.
 • Usuari @ recoñece ser consciente, no momento da compra, de determinadas condicións particulares de venda que se refiren ao produto e / ou servizo en cuestión e que se amosan xunto á presentación ou, se é o caso, imaxe deste. no seu sitio web, indicando, a modo de exemplo, pero non exhaustivo, e atendendo a cada caso: nome, prezo, compoñentes, peso, cantidade, cor, detalles do produto ou características, como se levarán final e / ou custo das prestacións; e recoñece que a realización da orde de compra ou compra materializa a aceptación completa e completa das condicións particulares de venda aplicables a cada caso.
 • A non ser que se indique expresamente o contrario, "KarmelRoss" non é o fabricante dos produtos vendidos ou que poderían comercializarse no sitio web. Aínda que "KarmelRoss" fai grandes esforzos para garantir que a información mostrada no sitio web sexa correcta, ás veces o envase e / ou materiais e / ou compoñentes dos produtos poden conter información adicional ou diferente da que aparece no sitio. Web Polo tanto, o usuario non só debe considerar a información proporcionada polo sitio web, senón tamén a información dispoñible na etiqueta, os avisos e / ou instrucións que acompañan o produto.
 • As comunicacións, pedidos de compra e pagamentos que interveñen durante as transaccións realizadas no sitio web poderían ser arquivadas e conservadas nos rexistros informatizados de C. *. *, CB co fin de constituír un medio de proba das transaccións, en todo caso, respectando as condicións razoables de seguridade e as leis e regulamentos vixentes que se aplican ao respecto, e particularmente de acordo coa LOPD e os dereitos aos que os usuarios atenden segundo a política de privacidade deste sitio web (Aviso Condicións legais e xerais de uso).

4. DISPONIBILIDADE

 • Todas as ordes de compra recibidas por C. *. *, CB "KarmelRoss" a través do sitio web están suxeitas á dispoñibilidade dos produtos e / ou que ningunha circunstancia ou forza maior (cláusula nove destas condicións) afecte á prestación deles e / ou prestación de servizos. C. Se hai dificultades na subministración de produtos ou non hai produtos en stock, C. *. *, CB "KarmelRoss" comprométese a contactar co Usuario e reembolsar calquera cantidade que se puidese pagar como cantidade. Isto será igualmente aplicable nos casos en que a prestación dun servizo sería imposible.

5. PREZOS E PAGO

 • Os prezos presentados no sitio web son os finais, en euros (€) e inclúen o IVE (ou imposto que o substitúa), a non ser que por requisito legal, especialmente en relación con isto, se indique e aplique un asunto diferente. Non inclúen outros impostos.
 • Os gastos de envío non están incluídos nos prezos finais dos produtos como se recolle no sitio web. Así, C. *. *, CB "KarmelRoss" realiza os servizos de entrega e / ou envío a través de Correos paq48-72h., (Principalmente).
 • Agás os gastos de envío e, se é o caso, os do método de pago paypal; En ningún caso o sitio web engadirá custos adicionais ao prezo dun produto ou servizo automaticamente, senón só os que o Usuario seleccionou e elixiu voluntariamente e libremente.
 • Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán os pedidos nin as compras con respecto ao que o Usuario xa recibiu unha confirmación de pedido.
 • Os métodos de pago aceptados serán: transferencia bancaria e en breve PayPal e tarxeta de crédito ou débito TpV.
 • Os pedidos de compra nos que a transferencia bancaria sexa o medio de pago reservarase durante 3 días naturais desde a confirmación do pedido, tempo suficiente para que a transferencia bancaria teña en conta o sistema de pago empregado por C. * . *, CB para o sitio web. Cando o sistema reciba a transferencia, a orde estará preparada e xestionada para o seu envío.

 1. A través deste método de pago, o Usuario debe asegurarse de que introduce correctamente o importe exacto da orde de compra, así como o número de conta e a referencia de transferencia. En caso de erro, C. *. *, CB "KarmelRoss" non pode validar a orde, que será cancelada.
 • Se a opción de pago do Usuario é a plataforma PayPal (tarxeta de crédito ou débito ou a súa conta paypal), a factura correspondente incrementarase nun 3,6% (tres puntos seis por cento), debido aos gastos financeiros de PayPal
 • No caso de optar polo modo TpV. As tarxetas de crédito estarán suxeitas a cheques e autorizacións por parte do banco emisor, se a devandita entidade non autoriza o pago, C. *. *, CB non será responsable de ningún atraso ou non entrega e non poderá formalizar. sen contrato co Usuari @.
 1. Unha vez que C. *. *, CB recibe a orde de compra do Usuario a través do sitio web, farase unha preautorización na tarxeta correspondente para asegurarse de que hai fondos suficientes para completar a transacción. O cargo na tarxeta farase no momento en que se envíe ao usuario a confirmación da entrega e / ou a confirmación do servizo prestado e, no seu caso, o lugar establecido.
 2. Os provedores ou emisores de métodos de pago poden adoptar medidas antifraude que impliquen o rexeitamento de determinados tipos de operacións. C. *. *, CB "KarmelRoss" non é responsable da aplicación deste tipo de políticas de seguridade.
 3. En calquera caso, Usuari @ confirma que o método de pago empregado é o seu, ou no seu caso, o lexítimo titular da tarxeta regalo ou da tarxeta de crédito.

6. ENTREGA

 • Nos casos en que debería realizarse a entrega física do activo contratado, as entregas realizaranse no ámbito do seguinte territorio: España (Península e Illas Baleares) e países da UE, así como doutros países.
 • Agás aqueles casos en que haxa circunstancias imprevistas ou extraordinarias ou, no seu caso, derivadas da personalización dos produtos, a orde de compra composta polos produtos relacionados en cada confirmación de compra será entregada dentro do prazo indicado no sitio web segundo o método de envío seleccionado polo Usuario e, en todo caso, nun prazo máximo de 30 días naturais desde a data de confirmación da solicitude para España e Europa occidental, outros países 60 días.
 • Se por algún motivo se lle atribúe, C. *. *, CB "KarmelRoss" non puido cumprir a data de entrega, contactará co Usuario para informarte desta circunstancia e este último pode optar por continuar coa compra establecendo un nova data de entrega ou cancelar o pedido coa devolución íntegra do prezo pagado. En calquera caso, as entregas a domicilio realízanse os días laborables.
 • Se é imposible entregar o pedido por ausencia do Usuario, a orde poderá ser devolta ao almacén. Non obstante, o transportista deixaría un aviso explicando onde está o pedido e como facelo entregar de novo.
 • Se o Usuario non vai estar no lugar de entrega na franxa horaria acordada, deberá poñerse en contacto con "KarmelRoss" para organizar a entrega outro día.
 • No caso de que transcorresen 30 días dende que o seu pedido estea dispoñible para a entrega e non se entregou por causa non atribuíble á entidade de transporte, C. *. *, CB "KarmelRoss" entenderá que o Usuario quere desistir do contrato e considerarase resolto. Como consecuencia da rescisión do contrato, devolveranse todos os pagos recibidos do Usuario, agás os gastos adicionais resultantes do método de entrega, o sitio web, sen demora indebida e, en todo caso, dentro do prazo máximo. 14 días desde a data na que se considera que rescindiu o contrato. Esta situación ou circunstancia non se aplicará a produtos personalizados.
 • Non obstante, o Usuario debe ter presente que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional que lle poida ser transmitido.
 • Para os efectos destas Condicións, entenderase que a entrega se produciu ou que a orde foi entregada no momento en que o Usuario ou un terceiro indicado polo Usuario adquira a posesión material dos produtos. , que se acreditará asinando o recibo do pedido no enderezo de entrega acordado.
 • Os riscos que poidan derivar dos produtos correrán a cargo do Usuario desde o momento da entrega. Usuari @ adquire a propiedade dos produtos cando C. *. *, CB "KarmelRoss" recibe o pago total de todas as cantidades debidas en relación coa compra ou adquisición realizada, incluídos os gastos de envío, ou no momento da entrega, se se produce nun momento posterior á recepción completa do importe suxeito ao pago por C. *. *, CB "KarmelRoss".
 • De acordo co establecido na Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o valor engadido (IVE), os pedidos de compra para a entrega e / ou subministración entenderanse situados no territorio español de solicitude de IVE se O enderezo de entrega atópase en territorio español excepto Canarias, Ceuta e Melilla ou outros territorios estadounidenses e outros países. O tipo de IVE (ou imposto que o substitúa) aplicable será o legalmente vixente nalgún momento dependendo do artigo e territorio específico de que se trate. Outros impostos aplicables posibles serán os legalmente vixentes en todo momento e o Usuari @ o único responsable de asumilos.

7. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORRECTAR OS ERROS

 • O usuario é informado de que no caso de que detectase un erro ao introducir datos necesarios para procesar a súa solicitude de compra no sitio web, pode modificalos poñéndose en contacto con C. *. *, CB " KarmelRoss ”a través dos espazos de contacto habilitados no sitio web e, no seu caso, a través dos habilitados para contactar co servizo de atención ao cliente e / ou empregar a información de contacto que figura na primeira cláusula ( Información Xeral) Así mesmo, esta información tamén podería ser corrixida polo usuario a través do seu espazo de conexión persoal ao sitio web.
 • En calquera caso, o Usuario, antes de facer clic en (Pedir botón de pedido), ten acceso ao espazo, carrito ou cesta onde se rexistran as súas solicitudes de compra e pode facer modificacións.
 • Así mesmo, remítese ao usuario que consulte o Aviso legal e as condicións xerais de uso para obter máis información sobre como exercer o seu dereito de rectificación de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos. de carácter persoal.

8. DEVOLUCIÓNS

 • Nos casos nos que o Usuario adquiriu produtos no sitio web do propietario ou a través do sitio web, está asistido por unha serie de dereitos, como se enumeran e descríbense a continuación:

Dereito de retirada

 • Usuari @, como consumidor e Usuari @, realiza unha compra no sitio web e, polo tanto, axuda ao dereito de desistir da dita compra nun prazo de 14 días naturais sen xustificación.
 • Este prazo de retirada caducará a partir dos 14 días naturais do día en que o Usuario ou un terceiro autorizado por el, que non sexa o transportista, adquiriran a posesión material dos bens adquiridos no sitio web de C. *. *, CB " KarmelRoss ”ou se a mercadoría que compón o seu pedido se entrega por separado, dentro dos 14 días naturais do día en que o Usuario ou un terceiro autorizado por el, que non sexa o transportista, adquiriron a posesión material do último. bens que compuxeron a mesma orde de compra.
 • Para exercer este dereito de desistencia, o Usuario deberá notificar a súa decisión a C. *. *, CB "KarmelRoss".
 • Pode facelo, se é o caso, a través dos espazos de contacto habilitados no sitio web ou a través de:
 1. http://info.karmelross.com/Atención-Client-B2C/
 2. Vía teléfono: +34 910 059 239
 • O Usuario, independentemente dos medios que opte por comunicar a súa decisión, deberá expresar clara e inequívocamente que é a súa intención a retirada do contrato de compra. En calquera caso, o Usuario poderá usar o (formulario de retirada do modelo) que C. *. *, CB "KarmelRoss" pon a disposición como parte anexa a estas Condicións. Non obstante, o seu uso non é obrigatorio.
 • Para cumprir o período de retirada, é suficiente que a comunicación que exprese de xeito inequívoco a decisión de desistir se envíe antes de que remate o prazo correspondente.
 • C. *. *, CB "KarmelRoss" reembolsará as cantidades recibidas do usuario ao usuario mediante o mesmo método de pago usado para realizar a operación inicial de compra. Este reembolso non xerará ningún custo adicional para o usuario. Non obstante, C. *. *, CB "KarmelRoss" poderá rexeitar tal reembolso ata que reciba os produtos ou elementos de compra.
 • O usuario pode devolver ou enviar os produtos a C. *. *, CB "KarmelRoss" en:

Enderezo postal:

Centro de Negocios “e-Business B2B2C ES-ALC-EU”

c/ Padre Villacastin, 1 – Of., 101

28280 El Escorial, Madrid, España

 • E debes facelo sen demora excesiva e, en todo caso, no prazo de 14 días naturais desde a data en que C. *. *, CB "KarmelRoss" foi informada da decisión de retirada.

 • Usuari @ recoñece saber que debe soportar o custo directo de devolución (transporte, entrega) da mercadoría, se houbo algún. Ademais, será responsable da diminución do valor dos produtos resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento da mercadoría.

 • Usuari @ recoñece saber que hai excepcións ao dereito de desistimento, segundo o establecido no artigo 103 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias. De xeito enunciativo, e non exhaustivo, sería o caso de: produtos personalizados; produtos que poden deteriorarse ou caducar rapidamente; CD / DVD de música ou vídeo sen o seu envase, selado en fábrica; os produtos que por razóns de hixiene ou protección sanitaria están selados e foron selados despois da entrega, non están permitidos cambios, devolucións ou retiradas (como por exemplo e sen limitarse a: roupa interior (bragas, tanga e culottes). paquete), etc ..., accesorios para sostén, cuncas adhesivas, accesorios para o cabelo, cosméticos e perfumes, calcetíns, calcetíns e pendentes, etc ..., que non foron selados, agás produtos defectuosos ou con restos. para ser intercambiados ou devoltos deben estar empaquetados adecuadamente e co seu envase orixinal.

 • Neste mesmo sentido, réxese a prestación dun servizo que o Usuario poida contratar neste sitio web, xa que esta mesma lei establece que o dereito de retirada aos Usuarios non axudará cando o servizo estivera completamente executado. , ou cando se iniciou, co consentimento expreso do consumidor e Usuari @ e co recoñecemento por parte de que é consciente de que, unha vez executado o contrato por C. *. *, CB "KarmelRoss", Perderache o dereito de desistimento.

 • En todo caso, non se fará reembolso se o produto se utilizou máis aló da mera apertura do mesmo, de produtos que non estean nas mesmas condicións nas que foron entregados ou que sufriron danos despois da entrega.

 • Así mesmo, os produtos deberán devolverse empregando ou incluíndo todo o seu envase orixinal, instrucións e outros documentos que os acompañen, ademais dunha copia da factura de compra.

 • No seguinte enlace pode descargar o formulario de retirada do modelo:

 1. (Modelo de formulario de retirada)

Devolución de produtos defectuosos ou erro de envío

 • Son todos aqueles casos nos que Usuari @ considera que, no momento da entrega, o produto non se axusta ás disposicións do contrato ou a orde de compra, e que, polo tanto, debes contactar con C. *. *, CB "KarmelRoss" inmediatamente e faille saber o desacordo existente (defecto / erro) polos mesmos medios ou usando a información de contacto indicada na sección anterior (Dereito de retirada).
 • A continuación, informarase a Usuari @ sobre como proceder coa devolución dos produtos e estes, unha vez devoltos, serán examinados e informarase ao usuario, nun prazo razoable, se procede o reembolso ou, no seu caso, a substitución do mesmo.
 • A devolución ou substitución do produto realizarase o antes posible e, en todo caso, no prazo de 14 días desde a data en que lle enviamos un correo electrónico confirmando que o reembolso ou substitución do elemento non conforme é adecuado.
 • A cantidade pagada e recibida por C. *. *, CB para os produtos que se devolven por un defecto, cando realmente exista, serán reembolsados ​​integramente, incluídos os gastos de entrega e os gastos de transporte. / o Usuario para facer a devolución (incluído o IVE ou o imposto que o substitúa. Non se reembolsará outro tipo de impostos). O reembolso farase co mesmo medio de pago que o Usuario pagou pola compra.
 • En todo caso, sempre haberá os dereitos recoñecidos na lexislación española vixente en todo momento para Usuari @, como consumidor e Usuari @.

Garantías

 • Usuari @, como consumidor e Usuari @, ten garantías sobre os produtos que se poden adquirir a través deste sitio web, nos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo a C. *. *, CB " KarmelRoss ”, polo tanto, pola falta de conformidade do mesmo que se manifesta nun prazo de dous anos desde a entrega do produto.
 • Neste sentido, enténdese que os produtos cumpren o contrato sempre que: se axusten á descrición feita por C. *. *, CB "KarmelRoss" e posúen as calidades presentadas nel; son adecuados para os usos aos que normalmente están destinados produtos do mesmo tipo; e presentar a calidade e rendemento habituais dun produto do mesmo tipo e que fundamentalmente se espera del. Cando este non é o caso dos produtos entregados ao Usuario, deberá proceder como se indica na sección Devolución de produtos defectuosos ou erro de envío. Non obstante, algúns dos produtos que se comercializan no sitio web, poderían presentar características non homoxéneas sempre que deriven do tipo de material co que foron fabricados e que, polo tanto, formarán parte da aparencia individual do produto, e Non serán un defecto.
 • Por outra banda, podería darse o caso de que o Usuario adquira no sitio web un produto dunha marca ou fabricación por parte dun terceiro. Neste caso, e tendo en conta o Usuario que é un produto defectuoso, tamén ten a posibilidade de contactar coa marca ou o fabricante responsable do produto para saber como exercer a súa garantía legal directamente contra eles. durante os dous anos seguintes á entrega de ditos produtos.
 • Para iso, Usuari @ debe conservar toda a información relativa á garantía dos produtos.

9. RECLAMACIÓNS E RECLAMACIÓNS

 • O Usuario poderá enviar a C. *. *, CB "KarmelRoss" as súas queixas, reclamacións ou calquera outro comentario que desexe realizar a través da información de contacto que se facilita ao comezo das presentes Condicións (Información Xeral).
 • Ademais, C. *. *, CB "KarmelRoss" ten formularios internos de reclamacións a disposición dos consumidores e usuarios e poden solicitar a C. *. *, CB "KarmelRoss" en calquera momento, usando o Información de contacto proporcionada ao comezo destas Condicións (Información Xeral).
 • Ademais, se un contrato de compra entre C. *. *, CB "KarmelRoss" e o Usuario emana unha disputa, o Usuari @ como consumidor pode solicitar unha solución de disputas fóra da corte, de acordo co Regulamento da UE nº 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, sobre a resolución de litixios en liña en materia de consumo. Podes acceder a este método a través do sitio web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. EXENCIÓN DA RESPONSABILIDADE

 • Salvo disposición legal contraria, C. *. *, CB "KarmelRoss" non aceptará ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, independentemente da súa orixe:
 1. As perdas que non puidesen ser atribuídas a vostede.
 2. Pérdidas de negocios (incluídas ganancias perdidas, ingresos, contratos, aforros esperados, datos, perda de fondo comercio ou gastos innecesarios).
 3. Se formalizou o contrato de venda dos produtos entre ambas as dúas perdas indirectas que non eran razoablemente previsibles por ambas as partes.
 • Así mesmo, C. *. *, CB "KarmelRoss" tamén limita a súa responsabilidade nos seguintes casos:
 1. C. *. *, CB "KarmelRoss" aplica todas as medidas relativas a ofrecer unha visualización fiel do produto no sitio web, sen embargo non é responsable das mínimas diferenzas ou imprecisións que poidan existir por falta de resolución de pantalla, ou problemas de navegador empregados ou outros desta natureza.
 2. C. *. *, CB "KarmelRoss" actuará coa máxima dilixencia para poñer a disposición da empresa a responsabilidade de transportar o produto sometido ao pedido de compra. Non obstante, non se responsabiliza dos danos derivados dun mal funcionamento do transporte, especialmente por causas como folgas, retencións nas estradas e, en xeral, calquera outra característica do sector, que se traduzan en atrasos, perdas ou roubo do produto.
 3. Os fallos técnicos que por causas fortuitas ou outras causas impidan o normal funcionamento do servizo a través de Internet. Falta de dispoñibilidade do sitio web por mantemento ou por outras razóns, o que impide ter o servizo. C. *. *, CB "KarmelRoss" pon todos os medios ao seu dispor para levar a cabo o proceso de compra, pago e envío / entrega dos produtos, non obstante declina a responsabilidade por causas que non lle son imputables. , evento fortuíto ou forza maior.
 4. C. *. *, CB "KarmelRoss" non será responsable do mal uso e / ou desgaste dos produtos que foi utilizado polo usuario. Ao mesmo tempo, C. *. *, CB "KarmelRoss" tampouco será responsable dun retorno erróneo do usuario. É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto.
 5. En xeral, C. *. *, CB "KarmelRoss" non será responsable de ningún incumprimento ou atraso no cumprimento de ningunha das obrigas asumidas, cando se deba a eventos que estean fóra do noso razoable control, é dicir, que debido á forza maior, e isto pode incluír, pero non limitándose a:

  a). Folgas, peches ou outras reclamacións.

  b). Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.

  c). Lume, explosión, tormenta, inundación, terremoto, subsidencia, epidemia ou calquera outro desastre natural.

  d). Imposibilidade de empregar trens, buques, avións, transporte a motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.

  e). Imposibilidade de usar sistemas de telecomunicacións públicos ou privados.

  f). Actos, decretos, lexislación, regulamentos ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

 6. Deste xeito, as obrigas quedarán suspendidas durante o período no que continúe a causa de forza maior, e C. *. *, O CB "KarmelRoss" terá unha prórroga no prazo para cumprilas por un período de tempo igual á duración do causa de forza maior.
 7. C. *. *, CB "KarmelRoss", poñerá todos os medios razoables para atopar unha solución que nos permita cumprir as nosas obrigas a pesar da forza maior.

11. COMUNICACIÓNS E NOTIFICACIÓNS ESCRITAS

 • Ao usar este sitio web, o usuario acepta que a maioría das comunicacións con C. *. *, CB "KarmelRoss", sexan electrónicas (correo electrónico ou avisos publicados no sitio web).
 • A efectos contractuais, o Usuario acepta utilizar este medio electrónico de comunicación e recoñece que calquera contrato, notificación, información e outras comunicacións que C. *. *, CB "KarmelRoss", envíen cumprindo electrónicamente cos requisitos legais. de estar por escrito. Esta condición non afectará os dereitos recoñecidos pola Lei ao Usuario.
 • O Usuario pode enviar notificacións e / ou comunicarse con C. *. *, CB "KarmelRoss", a través dos datos de contacto previstos nestas Condicións e, se é o caso, a través dos espazos de contacto. do sitio web.
 • Así mesmo, salvo estipulación contraria, C. *. *, CB "KarmelRoss", pode poñerse en contacto e / ou notificar ao usuario o seu correo electrónico ou no enderezo postal indicado.

12. RENUNCIA

 • Non existe renuncia a C. *. *, CB "KarmelRoss" a un dereito ou acción legal específica ou falta de requisito por C. *. *, CB "KarmelRoss" de estricto cumprimento por parte do Usuario de calquera das súas obrigas. Non suporá a renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións, nin eximirá ao Usuario do cumprimento das súas obrigas.

 • A renuncia a C. *. *, CB "KarmelRoss" a ningunha destas Condicións ou aos dereitos ou accións derivadas dun contrato entrará en vigor, salvo que se estableza expresamente que é unha renuncia e se formalice e lle comunique á Usuario escrito.

13. NULLIDADE

 • Se algunha destas Condicións fose declarada nula por resolución firme emitida pola autoridade competente, o resto das cláusulas seguirán en vigor, sen que se afecte a dita declaración de nulidade.

14. PROTECCIÓN DE DATOS

 • A información ou datos persoais que o Usuario proporciona a C. *. *, CB "KarmelRoss" no transcurso dunha transacción, comunicación e / ou voluntaria no sitio web, serán tratados de conformidade co disposto no políticas de protección de datos (Aviso legal e condicións xerais de uso). Ao acceder, navegar e / ou usar o sitio web, o Usuario consente o tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos facilitados é certa.

15. ACORDO COMPLETO

 • Estas condicións e calquera documento referido expresamente nestas constitúen todo o acordo entre Usuari @ e C. *. *, CB "KarmelRoss" en relación co obxecto de venda e substitúen calquera outro acordo, acordo previo ou promesa acordada verbalmente ou por escrito polas mesmas partes.

 • Usuari @ e C. *. *, CB "KarmelRoss" recoñecen ter consentido a conclusión dun contrato sen depender de ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte, salvo o expresamente mencionado nestas condicións.

16. LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLES

 • O acceso, navegación e / ou uso deste sitio web e os contratos para a compra de produtos a través do mesmo interpretaranse en español (aínda que C. *. *, CB "KarmelRoss", por cortesía de Usuari @ s, pon e / ou podería poñer o presente e o seu sitio web noutros idiomas oficiais das nacións españolas, europeas e / ou doutras nacións, sen que polo tanto estas traducións poidan considerarse vinculantes) e rexerán as leis españolas.

 • C. *. *, CB, non asegura que o sitio web cumpra coas leis doutros países, nin total nin parcialmente. E como consecuencia, os usuarios que non residan no territorio español, que utilizan ou se beneficien do sitio web ou dos seus servizos, están suxeitos ás disposicións da lexislación española e da lingua española, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición ou lexislación.

 • .- En caso de discrepancia de calquera solicitude non se resolve satisfactoriamente, o consumidor poderá tramitar a súa reclamación a través do sitio da plataforma http://ec.europa.eu/odr, que facilitará un único punto de balde. de acceso a resolución extraxudicial.

 • Calquera controversia, problema ou desacordo que xurda ou estea relacionado co acceso, navegación e / ou uso do sitio web, ou coa interpretación e execución destas Condicións ou cos contratos de venda entre C. *. *, CB "KarmelRoss ”E o Usuari @, estará suxeito á lexislación e á xurisdición españolas dos xulgados de Madrid.


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/2019

© "KarmelRoss", Todos os dereitos reservados.

[email protected] e-Lingerie BN

Á súa disposición para calquera dúbida ou suxestión
Tes algunha dúbida sobre os nosos produtos ou tenda en liña?

Todos los datos son transferidos bajo el protocolo de "https" encriptación de 4096 bit.
(No son visibles para otros usuarios en la Red).

gallery/ssl
Counter
Empresa Adherida "Arbitraje de Consumo"