Información B2C

Regras tarxetas de agasallo

 

I. Condicións xerais

 1. Editor - “KarmelRoss” como nome comercial dunha liña de produtos específica de Comercial *. *, CB con domicilio social no B2B2C Business Center ES-ALC-EU, c / Padre Villacastin, 1 28280 El Escorial, Madrid, España comprométese a entregarlle ao cliente a tarxeta regalo KarmelRoss e aceptala para a súa execución polo seu valor económico na tenda en liña KarmelRoss.com.
 2. O Cliente comprométese a proporcionar ao Emisor os fondos declarados en cantidades correspondentes ao valor da tarxeta adquirida. Estes fondos son transferidos á propiedade do Editor no momento do pago da solicitude para a tarxeta-regalo na tenda KarmelRoss.com.
 3. A tarxeta regalo KarmelRoss envíase ao "cliente / beneficiario" seleccionado durante o formulario de pedido de envío. O cliente está obrigado a cubrir os gastos de envío. O envío por correo postal a España é gratuíto.
 4. A tarxeta regalo KarmelRoss, só se pode usar na tenda en liña KarmelRoss.com. A tarxeta regalo KarmelRoss non está suxeita a cambios en efectivo, total ou parcial. A devolución da tarxeta regalo non usada polo comprador é posible nas mesmas condicións que a devolución de todos os produtos na tenda en liña KarmelRoss.com. O Regulamento de tenda aplícase a este produto como a calquera outro produto KarmelRoss.
 5. A tarxeta regalo KarmelRoss contén información sobre o valor e a data de caducidade da tarxeta, así como o número da tarxeta.
 6. O editor non se fai responsable da perda nin de poñer a disposición de terceiros o código que autoriza o uso da tarxeta regalo KarmelRoss.
 7. A data de validez da tarxeta regalo KarmelRoss móstrase na tarxeta.

II. As normas de uso da tarxeta regalo KarmelRoss.

 1. O beneficiario da correspondente tarxeta regalo KarmelRoss pode facer a súa compensación na tenda KarmelRoss.com. Unha vez que determines os produtos que desexas, no formulario de pedido debes introducir o número de tarxeta regalo KarmelRoss no campo "Comentarios", referido ao código de devolución / número de tarxeta regalo ", descontarase o valor da tarxeta. do importe do pedido no correo electrónico de confirmación de que tales produtos están dispoñibles e que se envía posteriormente a c @ c-KarmelRoss. O cliente está obrigado a pagar a diferenza de prezo coas formas de pago dispoñibles na tenda en liña KarmelRoss.com, cando o valor da mercadoría sexa superior ao valor nominal actual da tarxeta regalo KarmelRoss.

  No caso de que o valor do pedido sexa inferior ao saldo da tarxeta regalo KarmelRoss, a diferenza resultante permanecerá vixente ata a data de caducidade indicada na devandita tarxeta regalo KarmelRoss.
  O editor ten dereito a negarse a realizar a tarxeta regalo KarmelRoss se a tarxeta regalo KarmelRoss caduca.
  .

III. Liquidacións e reclamacións de tarxetas regalo KarmelRoss.

 1. Todas as reclamacións relacionadas coa compra de produtos que usen a tarxeta regalo KarmelRoss serán consideradas polo editor nun prazo de 14 (catorce) días desde a data da presentación dunha queixa por escrito por parte do cliente @.
  As queixas pódense enviar por correo electrónico a [email protected], directamente á oficina do editor durante o horario comercial.

IV. Devolución de mercadorías

 1. No caso de devolver os produtos adquiridos na tenda de KarmelRoss coa tarxeta regalo KarmelRoss, o cliente será compensado mediante a emisión dunha nova tarxeta regalo de KarmelRoss igual ao valor dos produtos devoltos e o envío ao cliente.

V. Disposicións derradeiras.

 1. O cliente / beneficiario, xunto co recibo e aceptación da tarxeta regalo KarmelRoss, declara que leu o contido deste regulamento, acepta o seu contido na súa totalidade e comprométese a cumprir as súas disposicións. A través da tarxeta de agasallo KarmelRoss, o cliente confirma a orde de utilizala na medida en que resulte da documentación do editor.
  A emisión da tarxeta de regalo KarmelRoss non constitúe unha venda suxeita ao imposto sobre o valor engadido (IVE) no sentido da lexislación tributaria aplicable. A tarxeta de regalo KarmelRoss ao entender a lei aplicable non é un instrumento de pago electrónico nin é unha tarxeta de pago electrónico. A tarxeta regalo KarmelRoss é unha forma dun vale para agasallo.
  Para todo o non regulado neste Regulamento, aplicaranse as disposicións relativas aos vales comerciais.
  O contido deste Regulamento está dispoñible na páxina web http://info-Lingerie-BN.KarmelRoss.com/Normas-Tarjeta-Regalo/
  “KarmelRoss” como nome comercial dunha liña de produtos específica de Comercial *. *, CB está obrigado a proporcionar ao Cliente o Regulamento por escrito en cada solicitude.
  “KarmelRoss” como nome comercial dunha liña de produtos específica de Comercial *. *, CB resérvase o dereito a modificar o Regulamento.
  Todos os cambios entrarán en vigor a partir da data da súa introdución polo editor, despois de compartir os regulamentos modificados para a inspección na tenda KarmelRoss.com.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[email protected] e-Lingerie BN

A Tú disposición para cualquier pregunta o sugerencia

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o tienda en línea?

Todos os datos transfírense baixo o protocolo de cifrado de 4096 bits "https".
(Non son visibles para outros usuarios na Rede).

gallery/ssl
Counter
Empresa Adherida "Arbitraje de Consumo"