Información xurídica B2C​​​​​​​

Política de privacidade


Protección de datos persoais segundo a LOPD

 • C. *. *, CB "KarmelRoss", en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, informa que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do sitio web: www.KarmelRoss.com, www.KarmelRoss.eu, www.KarmelRoss.com.es, están incluídos nos ficheiros automatizados específicos do usuario dos servizos de C. *. *, CB "KarmelRoss".
 • A recollida e tratamento automatizado de datos persoais ten como obxectivo manter a relación comercial e o desempeño de información, formación, asesoramento e outras actividades de C. *. *, CB "KarmelRoss".
 • Estes datos só serán transferidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único propósito de cumprir o propósito anteriormente exposto.
 • A información persoal recollida nos sitios web podería transferirse mediante transformación da entidade, como parte dunha fusión e / ou venda dos activos da compañía.
 • C. *. *, CB "KarmelRoss" adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de acordo coas disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á súa libre circulación.
 • O Usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos pode facelo o propio Usuari @
 1. vía correo electrónico a: rgpd@KarmelRoss.com
 2. na sección de contacto de: "http://www.KarmelRoss.com"
 3. ou no enderezo postal:                                                Comercial *.*, Cb “KarmelRoss”

Dpto. de RGPD

Centro de Negocios “e-Business B2B2C ES-ALC-EU

c/ Padre Villacastin, 1  -  OF.- 101

28280, Madrid, España.

 • O Usuari @ declara que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicándolle os cambios a C. *. *, CB "KarmelRoss".

Finalidade do tratamento de datos persoais:

Para que propósitos trataremos os seus datos persoais?

 • En C. *. *, CB "KarmelRoss", trataremos os seus datos persoais recollidos a través do sitio web: www.KarmelRoss.com, www.KarmelRoss.eu, www.KarmelRoss.com.es, cos seguintes fins:
 1. No caso de contratar os bens e servizos ofrecidos a través de C. *. *, CB "KarmelRoss", para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo.
 2. O envío da información solicitada a través dos formularios proporcionados en www.KarmelRoss.com, www.KarmelRoss.eu, www.KarmelRoss.com.es.
 3. Envíe boletíns, así como comunicacións comerciais de promocións e / ou publicidade de C. *. *, CB "KarmelRoss" e do sector.
 • Lembrámoslle que pode oporse ao envío de comunicacións comerciais por calquera medio e en calquera momento, enviando un correo electrónico ao enderezo indicado anteriormente.

  Os campos destes rexistros son obrigatorios e é imposible realizar os fins expresados se non se proporcionan estes datos.

Canto tempo se recollen os datos persoais?

 • Os datos persoais proporcionados conservaranse sempre que se manteña a relación comercial ou se non solicite a súa eliminación e durante o período no que se puidesen derivar responsabilidades legais polos servizos prestados.

Lexitimación:

 • O tratamento dos seus datos realízase coas seguintes bases legais que o lexitiman:

 1. A solicitude de información e / ou a contratación dos servizos de C. *. *, CB "KarmelRoss", cuxos termos e condicións estarán a disposición de vostede en calquera caso, antes dunha posible contratación.

 2. Consentimento gratuíto, específico, informado e inequívoco, xa que o informamos poñendo á súa disposición esta política de privacidade, que despois de lela, se está satisfeito, pode aceptar mediante unha declaración ou unha acción afirmativa clara, como a marca dunha caixa disposta para tal fin.

 • No caso de que non nos facilite os seus datos ou o faga dun xeito erróneo ou incompleto, non poderemos responder á súa solicitude, sendo completamente imposible proporcionarlle a información solicitada ou realizar a contratación dos servizos.

Destinatarios:

 • Os datos non serán comunicados a ningún terceiro fóra de C. *. *, CB "KarmelRoss", excepto a obriga legal.
 • Como procesadores, contratamos aos seguintes provedores de servizos, comprometéndose a cumprir as disposicións reguladoras aplicables á protección de datos no momento da contratación:
 1. Finalidade da tramitación: .- Execución do contrato.
 2. Categorías de destinatarios: .- Autoridades públicas no caso de disposicións legais obrigatorias. / .- Provedores externos de servizos ou outros contratistas. / .- Outras organizacións externas se o interesado deu o seu consentimento ou se permite unha transmisión por razóns de maior interese.
 3. Traslados a países terceiros: .- Os contratistas tamén poden participar na execución do contrato fóra da Unión Europea.
 4. Duración do almacenamento de datos: .- A duración do almacenamento de datos depende das obrigas legais de almacenamento e normalmente é de 10 anos.

Datos recollidos polos usuarios dos servizos

 • Nos casos nos que o Usuario inclúa ficheiros con datos persoais nos servidores de hospedaxe compartidos, C. *. *, CB "KarmelRoss" non se fai responsable do incumprimento por parte do Usuario de GDPR.

​​​​​​​​​​​​​​Retención de datos de acordo coa LSSI

 • C. *. *, CB "KarmelRoss" informa que, de acordo coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI), conserva os datos persoais facilitados , a información esencial para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento en que se iniciou a prestación do servizo, durante o período necesario mentres se manteña a relación comercial ou non se solicita a súa supresión e durante o período para o que se poderían derivar responsabilidades legais. polos servizos prestados. A retención destes datos non afecta o segredo das comunicacións e só se pode usar no contexto dunha investigación criminal ou para a salvagarda da seguridade pública, poñéndose a disposición dos xuíces e / ou xulgados ou do Ministerio que así o requira. .
 • A comunicación de datos ás Forzas e Organismos do Estado farase segundo o disposto na normativa sobre protección de datos de carácter persoal.

Dereitos de propiedade intelectual

 • C. *. *, CB "KarmelRoss" é o propietario e / ou autorizado de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, "saber facer" e cantos outros dereitos están relacionados cos contidos do sitio web "www.KarmelRoss.com , www.KarmelRoss.eu, www.KarmelRoss.com.es ”e os servizos ofrecidos nel, así como os programas necesarios para a súa implementación e información relacionada.
 • A reprodución, publicación e / ou uso non estrictamente privado dos contidos, total ou parcialmente, do sitio web www.KarmelRoss.com, www.KarmelRoss.eu, www.KarmelRoss.com.es non está permitida sen o consentimento previo e por escrito.

​​​​​​​Propiedade intelectual do software

 • O Usuario debe respectar os programas de terceiros postos a disposición por C. *. *, CB "KarmelRoss", aínda que sexan gratuítos e / ou dispoñibles publicamente.

 • C. *. *, CB "KarmelRoss" ten os dereitos necesarios e / ou a autorización de explotación e propiedade intelectual do software.

 • Usuari @ non adquire ningún dereito ou licenza para o servizo contratado, nin sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin sobre a información técnica para o seguimento do servizo, salvo os dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento do servizos contratados e só durante a duración destes.

 • Para calquera acción que exceda o cumprimento do contrato, Usuari @ necesitará autorización por escrito por C. *. *, CB "KarmelRoss", quedando prohibido o acceso Usuari @, modificar, ver a configuración, estrutura e ficheiros de servidores propiedade de C. *. *, CB "KarmelRoss", asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidente que poida ocorrer en servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha acción neglixente ou maliciosa da súa parte.

​​​​​​​Do contido aloxado e fornecido por Usuari @

 • O uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados por C. *. *, CB "KarmelRoss" e, en particular, de:

 1. O uso que sexa contrario ás leis españolas ou que viola os dereitos de terceiros.
 2. A publicación ou transmisión de calquera contido que, en opinión de C. *. *, CB "KarmelRoss", é violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.
 3. Fendas, números de serie de programas ou calquera outro contido que viola os dereitos de propiedade intelectual de terceiros.
 4. A recollida e / ou o uso de datos persoais doutros Usuarios sen o seu consentimento expreso ou contravindo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección do persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á súa libre circulación.
 5. O uso do servidor de correo de dominio e as direccións de correo electrónico para enviar spam.
 • O Usuario ten toda a responsabilidade polo contido facilitado por el, a información transmitida e almacenada, os enlaces de hipertexto, as reclamacións de terceiros e as accións legais en referencia á propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección de menores.
 • O Usuario é responsable das leis e regulacións vixentes e das normas que teñen que ver co funcionamento do servizo en liña, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento da orde pública, así como dos principios universais do uso de Internet.
 • Usuari @ indemnizará a C. *. *, CB "KarmelRoss" polos gastos xerados pola imputación de C. *. *, CB "KarmelRoss" en todo caso cuxa responsabilidade se atribuíse ao Usuari @, incluíndo taxas e gastos. defensa legal, mesmo no caso de resolución xudicial non firme.

Protección da información aloxada e proporcionada por Usuari @

 • C. *. *, CB "KarmelRoss" realiza copias de seguridade semanais do contido aloxado nos seus servidores, sen embargo non é responsable da perda ou a eliminación accidental dos datos por parte dos usuarios. Do mesmo xeito, non garante a substitución total dos datos eliminados polos usuarios, xa que os mencionados datos puideron ser eliminados e / ou modificados durante o período de tempo transcorrido desde a última copia de seguridade.

Comunicacións comerciais

 • En aplicación da LSSI. C. *. *, CB "KarmelRoss" non enviará publicacións ou comunicacións promocionais por correo electrónico ou outros medios equivalentes de comunicación electrónica que non foran previamente solicitados ou expresamente autorizados polos seus destinatarios.
 • No caso de Usuari @ s cos que existe unha relación contractual previa, C. *. *, CB está autorizado a enviar comunicacións comerciais sobre produtos ou servizos de C. *. *, CB que sexan similares a aqueles que inicialmente contratáronse co cliente.
 • En calquera caso, o Usuari @, despois de probar a súa identidade, pode solicitar que non se lle envíe máis información comercial a través das canles de atención ao cliente.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 01/2019

© "KarmelRoss", Todos os dereitos reservados.

C@C-KR e-Lingerie BN

Á súa disposición para calquera dúbida ou suxestión
Tes algunha dúbida sobre os nosos produtos ou tenda en liña?

Todos os datos transfírense baixo o protocolo de cifrado de 4096 bits "https".
(Non son visibles para outros usuarios na Rede).

gallery/ssl
Counter
gallery/arbitraje_1